Trasy rowerowe
Trasy rowerowe

Nr 21 - TRASA MTB "LANG TEAM" długość 6,0 km wys. 700 m

Trasa rozpoczyna się w Świeradowie-Zdroju na dolnym tarasie Domu Zdrojowego (przy ul. Konstytucji 3-go Maja). Dalej wiedzie do góry ulicą Zieloną w stronę wyciągu narciarskiego Bambino-Ski. Przejeżdżamy obok wyciągu w dół czerwonym szlakiem a następnie skręcamy w prawo do góry na szlak niebieski ulicą Dąbrowskiego obok Dyżurki GOPR, następnie mijamy "Czarodziejkę" i dojeżdżamy do górnej stacji wyciągu "Kamieniec". Stamtąd dalej drogą w lewo w kierunku dolnej stacji wyciągu "Izery". Od wyciągu w górę trawersem do trasy Staroizerskiej niebieskim szlakiem. Po około 300 m skręcamy w prawo w kierunku toru saneczkowego. Jedziemy wzdłuż toru ok. 700 m poczym skręcamy w lewo i jedziemy leśną ścieżką. Dojeżdżamy przez las do ulicy H. Marusarzówny, a następnie zjeżdżamy w dół przez park ścieżką zdrowia do ulicy Spacerowej. Stamtąd ulicami Orzeszkową i Parkową kierujemy się w stronę Domu Zdrojowego.

Opis trasy w punktach:

Dom Zdrojowy, ul. 3-go Maja 1 – START
Wjazd na ul. Marszałka J. Piłsudskiego w prawo do góry.
Skręt w lewo – ul. Zielona.
Dojazd do ul. Górskiej – skręt w lewo.
Skręt w prawo.
Przejeżdżamy koło bacówki GOPR, teren drogą szutrową stromo do góry.
Koniec stromego podjazdu, skrzyżowanie dróg, skręt w lewo.
Skręcamy w prawo, stromy zjazd łąką.
Koniec zjazdu, skręcamy w prawo, podjazd.
Dojeżdżamy do drogi szutrowej – szlak niebieski, skręcamy w lewo do góry.
Skręt w prawo w leśną przecinkę.
Dojeżdżamy do drewnianej budy, tu skręcamy w prawo. Uwaga!!! Stromy zjazd.
Koniec zjazdu – terez ostry skręt w lewo na wysoką ścieżkę. Uwaga!!! Strome zbocze.
Dojazd do mostu na potoku Świeradówka. Po przekroczeniu skręt w lewo.
Przecinamy szlak czerwony, dalej prosto.
Przecinamy drogę asfaltową, dalej prosto pod górę.
Uwaga, skręcamy w prawo w wąską leśną przecinkę. Uwaga!!! Ponownie stromy zjazd.
Dojeżdżamy do zabudowań, tu skręcamy w prawo w wąską ścieżkę.
Skrzyżowanie, skręt w lewo w dół.
Początek zjazdu zakosami – tak jak prowadzi ścieżka.
Koniec zjazdu, skręcamy w lewo.
Dojeżdżamy do Domu Kuracyjnego "Leo", tu skręcamy w prawo i jedziemy w dół drogą asfaltową.
Koniec trasy – Dom Zdrojowy.

Opis: Stowarzyszenie Cyklistów Szklarska Poręba Na Dwóch Kółkach.

Nr 22 – DOOKOŁA KWISY

Świeradów-Zdrój /Dom Zdrojowy/ - Rozdroże Izerskie - Świeradów-Zdrój /Dom Zdrojowy/
Trasa biegnie drogami leśnymi i ulicami Świeradowa-Zdr. 40% trasy biegnie drogami lub ulicami asfaltowymi, pozostała część trasy prowadzi drogami szutrowymi wśród lasów. Na trasie znajduje się kilka punktów widokowych na Pogórze Izerskie i górne partie Gór Izerskich. Przy trasie położonych jest też kilka zagospodarowanych punktów odpoczynku. Trasa rowerowa okrąża odcinek Szosy Sudeckiej między Świeradowem a Rozdrożem Izerskim. W związku z dużą różnicą wzniesień (470 - 800 m n. p. m.) na trasie znajdują się kilkukilometrowe odcinki podjazdów lub zjazdów. Długość trasy ok. 25 kilometrów.

Opis trasy:
Trasa rozpoczyna swój bieg przy wschodniej ścianie Domu Zdrojowego. Podjeżdżamy 200 metrów w górę ulicy i skręcamy w prawo w ulicę Spacerową, następnie przejeżdżamy ulicą E. Orzeszkowej, powyżej kościoła jedziemy ulicą Kościelną a następnie ulicą S. Batorego wyjeżdżamy przez bramę Szpitala Uzdrowiskowego na ulicę Strumykową. Po przejechaniu bramy skręcamy w prawo dół. Mijamy skrzyżowanie z ulicą Zdrojową i kierując się dalej w dół zjeżdżamy do skrzyżowania ulicy Cmentarnej i 11 Listopada [1600]. Skręcamy w prawo w ulicę 11 Listopada, a po 400 metrach [2000] przed stacją paliwową skręcamy w lewo na most na Kwisie.
Na skrzyżowaniu dróg za mostem wjeżdżamy w prawo w ulicę Lipową, która prowadzi pod górę do bramy wjazdowej na tereny leśne Nadleśnictwa Świeradów. Jadąc cały czas asfaltem docieramy do skrzyżowania dróg pod grupą skalną Baryłka. Tu skręcamy asfaltem w lewo do góry. Po ok. 2000 m docieramy do skrzyżowania gdzie położony jest punkt wypoczynkowy (wodny zbiornik p. poż., wiata, kilka stołów) [4500]. Mijając punkt z lewej strony jedziemy dalej w górę. Po ok.1000 m docieramy do skrzyżowania z drogą leśną położoną z prawej strony. Wjeżdżamy pod górę w tę drogę i po 150 metrach docieramy do drogi oznaczonej niebieskim pieszym szlakiem turystycznym, dalej jadąc drogą docieramy do rozległego skrzyżowania dróg przy Płókowym Mostku [9400].Tu znajduje się kolejny zagospodarowany punkt wypoczynkowy. Na skrzyżowaniu skręcamy w lewo pod górę. Jadąc asfaltem docieramy po 100 metrach do drogi leśnej dochodzącej z prawej strony. Zjeżdżamy z asfaltu i jadąc drogą leśną docieramy do skrzyżowania w pobliże grupy skalnej Rysianki i dalej do skrzyżowania przy Leśnej Chacie. Tu skręcamy w prawo i zjeżdżając w dół po 300 metrach dojeżdżamy do tablicy z mapą szlaków rowerowych ustawionej w centralnym punkcie Rozdroża Izerskiego.
Dalej przecinamy Szosę Sudecką i wjeżdżamy w drogę leśną prowadzącą w kierunku Izerskich Garbów. Po ok. 400 metrach na skrzyżowaniu dróg leśnych skręcamy w prawo [14000] i pokonujemy, łagodnie wznoszącą się drogę. Po około 3 km wypatrujemy zarośniętej drogi leśnej schodzącej stromo w dół w prawą stronę [17300]. Drogą tą zjeżdżamy w dół poniżej góry Głuszec i dalej Średnią Drogą zjeżdżamy do skrzyżowania drogi leśnej z drogą asfaltową pod górą Szklarz [20400]. Tu skręcamy w lewo, w drogę asfaltową (poniżej skrzyżowania znajduje się początkowa tablica drogowa Świeradów-Zdrój na Szosie Sudeckiej). Po około 1500 m, jadąc cały czas asfaltem Drogą Tartaczną, dojeżdżamy do leśnego szałasu położonego po prawej stronie drogi. 50 metrów przed szałasem, skręcamy w prawo [21900], w leśną drogę w dół. Droga jest zarośnięta wysokimi trawami i ma głębokie koleiny, w związku z tym należy zachować szczególną ostrożność. Po 900 metrach dojeżdżamy do drewnianego mostku [22800], za którym położona jest asfaltowa ulica T. Kościuszki. Zjeżdżamy tą ulicą w dół do skrzyżowania dróg w pobliżu Hotelu Malachit. Po przejechaniu strumienia skręcamy w lewo do góry i po 200 metrach za parkingiem samochodowym skręcamy w prawo w ulicę Leśną. Ulicą Leśną dojeżdżamy do ulicy Mickiewicza, która prowadząc lekko pod górę doprowadza nas do punktu startu [24900].

Trasa w punktach:

Dom Zdrojowy – START. Podjazd do góry.
Wjazd w ulicę Spacerową.
Sanatorium radiologiczne.
Skrzyżowanie koło cmentarza.
Skrzyżowanie koło stacji PKP.
Baryłka.
Skrzyżowanie pod górą Kocioł.
Stary grzbiet.
Płókowy Mostek.
Rysianki.
Leśna Chata.
Rozdroże Izerskie.
Zjazd ze szlaku żółtego na Średnią Drogę.
Szklarz.
Leśny szałas na Drodze Tartacznej.
Drewniany most na ulicy Kościuszki.
Skrzyżowanie przy Hotelu Malachit.
Parking nad Hotelem Malachit.
Przejazd ulicami Lesną i Mickiewicza do Domu Zdrojowego

Pogoda w �wieradowie Zdroju
Serwis turystyczny Świeradów Zdrój
Copyright (c) InterPele www.swieradowzdroj.info.pl
kontakt reklama | dodaj obiekt
Odwiedzin:
stat4u